header

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı, 5 - 12. sınıf öğretim programları çerçevesinde; öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması, araştırma tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin tabana yayılarak öğrencilere kazandırılması, öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak işbirliği içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması ve gerçek hayattaki soru ve sorunlara çözüm bulunmasında bilimsel çalışmaların ve bulguların yaparak yaşayarak öğrencilere kazandırılması ve bilimsel yaklaşım becerilerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

 

Bilim ve Toplum Daire Başkan V.

Bekir ÇENGELCİ

 

Bilim ve Toplum Programları Müdürü

Müjdat ENGİN

 

Danışma ve Değerlendirme Kurul Üyeleri

Prof. Dr. Ahmet ATAÇ

Prof. Dr. Aytekin ÇÖKELEZ

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK

Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU

Doç. Dr. Semih AKTEKİN

Doç. Dr. Sedef CANBAZOĞLU BİLİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAHRAMAN

 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Sorumluları

Sinem EMİROĞLU - Başuzman

Betül GÜRLÜK - Uzman Yrd.

Kübra İSPİRGİL – Uzman Yrd.