header

4006

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı ile, 5-12. sınıf ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

DUYURU:
4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına sunulan proje önerilerinin değerlendirme süreci devam etmekte olup sonuçların Nisan ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır.

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni (27.11.2019)

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Kılavuzu

• 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Bilgilendirme Sunumu